انتشارات


notebook1.jpg

راهنمای استفاده از جوملا ١٫۵

چاپ اول: دی ١٣٨٧

ناشر و نویسنده: نوید زراعتی

چاپ و صحافی: چاپ یارمند کرمان

تیراژ: ١٠٠٠ نسخه

شابک: ۴-۲۹۱۷-۰۴-۹۶۴-۹۷۸مقالات